XXVII

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БНДСЕХА

12 – 15 Октомври 2023 г.

ПРОГРАМА

XXVII НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БНДСЕХА
12 – 15 октомври 2023 г.
КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР „хотел РИЛА“ к.к. БОРОВЕЦ