XXVI

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БНДСЕХА

6 - 9 Октомври 2022 г.

XXVI

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БНДСЕХА

6 - 9 Октомври 2022 г.

Уважаеми Дами и Господа, скъпи Колеги,

Добре дошли на официалния уебсайт на XXVI-та Национална годишна конференция на БНДСЕХА.

От името на Българското национално дружество по съдова хирургия и ангиология и неговия председател доц. Димитър Петков, Ви каним да се присъедините към на XXVI-та национална годишна конференция на дружеството и X юбилейна сестринска сесия, които ще се проведaт в периода 6 – 9 октомври 2022 г. в в конгресен център „Интернационал“, к.к. Златни пясъци.

Събитието ще бъде организирано във формат на две паралелни научни сесии – основна за специалисти от различни специалности с интерес по темата и паралелна за специалисти по здравни грижи, както и постерна сесия.

Нашата годишна конференция е форум на високи постижения в цялата област на съдовата хирургия и ангиология и има за цел да даде възможност за свободен обмен на мнения и опит по актуални теми, да се дискутират изследователски проучвания, да свързва и да споделя образователни възможности! Участниците ще имат възможност да се включат в наситена и разнообразна научна програма, да се срещнат с изявени лектори в областта на съдовата хирургия и ангология, да участват в интерактивни уоркшопи, изложения и сателитни симпозиуми.

ОРГАНИЗАТОР

Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хуриргия и ангиология

ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ

Организационен комитет
1. Проф. Васил Червенков
2. Проф. Марио Станкев
3. Проф. Кузман Гиров
4. Проф. Тодор Захариев
5. Проф. Веселин Петров
6. Доц. Димитър Петков
7. Доц. Драго Желев
8. Доц. Росен Стойчев
9. Д-р Георги Георгиев
10. Д-р Любомир Бешев
11. Д-р Асен Драмов
12. Д-р Михаил Чешмеджиев
Научен комитет
1. Проф. Васил Червенков
2. Проф. Марио Станкев
3. Проф. Кузман Гиров
4. Проф. Веселин Петров
5. Доц. Димитър Петков
6. Проф. Детелина Луканова
7. Доц. Наделин Николов
8. Д-р Асен Драмов

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

 • Научен доклад в основната или паралелната програма, чрез устна презентация и PPP. Необходимо е да представите на ивент мениджърите или техническия ръководител, вашата PPP на USB в деня на вашата презентация според реда/часа на нейното представяне най-късно до първата кафе пауза за деня. Файлът на доклада да бъде записан на кирилица, а в началото с името на представящия. Необходимо е да изпратите попълнен регистрационен формуляр за участие
 • Постер в постерна сесия, с постер с размери ш0.90м х в1.20м. Подготовката на печатния носител (дизайн и печат) е ангажимент на презентатора. Печатният носител трябва да е хартия и да е с горепосочения размер. Монтаж на постерите е предвиден за 6 октомври 2022 г., до 17ч. Моля имайте предвид, че местата за постерна сесия са ограничени!
 • Участие в уоркшоп – Уоркшопите са с обучителен и състезателен характер. Някои от тях са предназначени само за специализанти, други за специализанти и специалисти. Местата са ограничени, затова моля отбелязвайте своя интерес за участие в регистрационната форма.

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК

Български език

ТEМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Флебология
 • Реваскуларизация при патология на артерии на горен крайник
 • Реваскуларизация при патология на каротидни артерии
 • Реваскуларизация при патология на аортоилиачен сегмент
 • Реваскуларизация при патология на инфраингвинални артерии
 • Вария

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗЮМЕТА И ПОСТЕРИ 2022 г.

 • Формат на резюмето – Резюмето не трябва да надхвърля повече от 250 думи, като в това число се включва до 1 таблица и 1 фигура интегрирана в текста. В общия брой думи не се включва наименованието, авторския колектив и изпращащата институция. Резюмето трябва да бъде написано на Word for Windows, шрифт Arial, големина 12, междуредие 1,5.
 • Език – резюметата трябва да бъдат съставени на български и английски език.
 • Структура – резюметата трябва да бъдат структурирани в 4 части: цел-методи-резултати-заключение
 • Заглавие – Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето. На български и английски език, Bold с главни букви
 • Авторски колектив и лектор, институция – Моля, подчертайте името на представящия автор /лектор/ и го маркирайте в Bold. Той трябва задължително да е регистриран участник в конференцията и да е изпратил попълнен регистрационен формуляр. Задължително е изписването на точните наименования на институцията, в която работи всеки от авторите/представителите в поредността: институция, град, държава
 • Носител на доклада РРР/файл – USB. Файлът на доклада да бъде записан в началото с името на представящият на кирилица. Финалният вариант на доклада можете да изпратите предварително на мейл: m.ilieva@business-meetings.net до 30.09.2022 г. В противен случай, трябва да бъде предаден на място в кафе паузата преди часа за изнасяне
 • Публикуванe – Резюметата ще бъдат публикувани в списание Ангиология и съдова хирургия като част от материалите на конгреса
 • Изпращане на резюмета и постери – Срок за подаване на резюмета до 15 юли 2022 г. Потвърждение дали Вашето резюме е одобрено за участие и под каква форма ще бъде включено в научната програма (доклад или постер) ще получите по мейл до 31 юли 2022 г. /При стартиране на онлайн регистрацията, ще имате възможност автоматично да качите вашето резюме, паралелно с опцията да го изпратите по имейл на nadelin.nikolov@gmail.com/
 • Постер в постерна сесия – Постер с размери ш0.90м х в1.20м. Подготовката на печатния носител (дизайн и печат) е ангажимент на презентатора. Печатният носител трябва да е хартия и да е с горепосочения размер. Монтаж на постерите е предвиден за 6 октомври 2022 г, до 17ч. Моля имайте предвид, че местата за постерна сесия са ограничени! Изпращайте резюме за постера по реда описан по-горе.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

Срок Дейност Контакт
До 31 юли 2022 г. Изискване за участие в конференцията е заплатен членски внос за 2022 г. Срок за плащане на членски внос
До 15 юли 2022 г. Изпращане на резюмета на доклади и постери за участие в научната програма, използвайки онлайн формуляр за изпращане на резюмета nadelin.nikolov@gmail.com
До 03 септември 2022 г. Изискване за участие в конференцията е попълнен и изпратен онлайн регистрационен формуляр
До 03 септември 2022 г. Ранна регистрация при платен членски внос
От 4 септември 2022 г.

до 15 септември 2022 г.

Междинна регистрация при платен членски внос
От 16 септември 2022 г.

до 5 октомври 2022 г. и на място

Късна регистрация при платен членски внос

ЗАБЕЛЕЖКИ И АНУЛАЦИИ

 • Задължително условие за участие в конференцията е заплатен членски внос за 2022 г.
 • Само правилно попълнен и изпратен електронен регистрационен формуляр потвърждава вашето участие в конференцията
 • Задължително условие е изпращане на отказ от регистрация в случай, че се потвърди такава промяна на мейл: m.ilieva@business-meetings.net в противен случай се дължат неустойки
 • При заявка на анулация за регистрация до 3 септември 2022 г. включително, неустойки не се дължат
 • При заявка на анулация за регистрация след 4 септември 2022 г., се дължи неустойка в размер на заявения конферентен пакет
 • При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата
 • Анулации се приемат по имейл – Бизнес Мийтингс ЕООД, +359(0)888 61 43 45, m.ilieva@business-meetings.net или чрез онлайн платформата на конференцията

ПЛАЩАНИЯ

Банкова сметка за плащания в лева: за членски внос и плащания за конференцията

БНДСЕХА
Банка: ТОКУДА БАНК АД
IBAN: BG62 CREX 9260 1054 6806 01
BIC: CREXBGSF

На платежното нареждане моля да вписвате трите имена на участника и ЕГН, платен членски внос за съответната година

КОНТАКТИ

За основна научна програма (лекари) – резюмета, доклади, постери:
Доц. Наделин Николов, +359(0)888 98 63 42 nadelin.nikolov@gmail.com

За паралерна научна програма (сестри) – резюмета, доклади, постери:
Галина Тодорова, +359(0)882 98 89 58,  todorova.galina@abv.bg

За членски внос, разплащания и фактури с участници и спонсори:
Татяна Стойчева, +359(0)887 82 25 23, tatyana.stoycheva.bg@gmail.com

За регистрация, резервация и организационни въпроси:
Бизнес Мийтингс ЕООД, +359(0)888 61 43 45, m.ilieva@business-meetings.net

РЕГИСТРАЦИОННИ ФОРМУЛЯРИ

 1. Регистрация Делегати
 2. Онлайн формуляр за изпращане на резюмета
 3. Регистрация Сестри
 4. Регистрация Спонсори

Срок за изпращане на регистрационни формуляри: 3 септември 2022 г.

Заповядайте в Конгресен център „Интернационал“ к.к. Златни пясъци от 6 – 9 октомври 2022 г.!