XXVII

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БНДСЕХА

12 – 15 Октомври 2023 г.

 

Уважаеми Дами и Господа,

Добре дошли на официалния уебсайт на XXVII-та Национална годишна конференция на БНДСЕХА.

От името на Българското национално дружество по съдова хирургия и ангиология и неговия председател доц. Димитър Петков, Ви каним да се присъедините към на XXVII-та национална годишна конференция на дружеството която ще се проведе в периода 12 – 15 октомври 2023 г. в конгресен център „хотел Рила“, к.к.Боровец.

Събитието ще се проведе с три паралелни сесии:

Oсновна програма

за специалисти от различни специалности, занимаващи се със съдова патология и ангиология

Паралелна програма

за специалисти по здравни грижи

Постерна сесия

Годишната национална конференция на БНДСЕХА събира на едно място цялата гилдия и цели да провокира дискусии и обсъждания, да даде образователни възможности на младите колеги, както и да срещне заинтересованите страни с актуални продукти и изделия.

РЕЗЮМЕТА

Краен срок за изпращане на резюмета: 17 юли 2023 г. congress.bnsavs@gmail.com

Дни
Часа
Минути
Секунди
 • Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Научния комитет на събитието
 • Одобрените от Научния комитет резюмета ще бъдат включени в научната програма като доклади и постери
 • Ще бъдете информирани чрез имейл как и кога е включено в програмата вашето резюме

Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хуриргия и ангиология

Проф. Васил Червенков, проф. Марио Станкев, проф. Кузман Гиров, проф. Веселин Петров, проф. Детелина Луканова, проф. Валентин Говедарски, доц. Димитър Петков, доц. Георги Георгиев, доц. Росен Стойчев, доц. Любомир Бешев, доц. Наделин Николов, д-р Михаил Чешмеджиев, д-р Асен Драмов, д-р Николай Михайлов
Проф. Васил Червенков, проф. Марио Станкев, проф. Кузман Гиров, проф. Веселин Петров, проф. Детелина Луканова, проф. Валентин Говедарски, доц. Димитър Петков, доц. Георги Георгиев, доц. Росен Стойчев, доц. Любомир Бешев, доц. Наделин Николов, д-р Михаил Чешмеджиев, д-р Асен Драмов, д-р Николай Михайлов
 • Флебология
 • Патология на аортна дъга, каротиди и артерии на горен крайник
 • Патология на аорто-илиачен сегмент
 • Патология на инфраингвинални артерии
 • Вария
 • Научен доклад в основна програма – чрез устна презентация и РРР, до 10 мин.
 • Научен доклад в паралелна програма за специалисти по здравни грижи – чрез устна презентация и PPР, до 10 мин.
 • Постер в постерна сесия – с постер с размери ш0.90м х в1.20м. Подготовката на печатния носител (дизайн и печат) е ангажимент на презентатора. Печатният носител трябва да е хартия и да е с горепосочения размер. Монтаж на постерите е предвиден за 12 октомври 2023 г, от 14 ч. до 18 ч.
 • Участие в уоркшоп – уоркшопите са предназначени само за специализанти и стажант лекари

Български език
По време на конференцията не се осигурява симултанен превод

 • Формат на резюмето – Резюмето не трябва да надхвърля повече от 250 думи, като в това число се включва до 1 таблица и 1 фигура интегрирана в текста. В общия брой думи не се включва наименованието, авторския колектив и изпращащата институция. Резюмето трябва да бъде написано и запаметено на Word for Windows, шрифт Arial, големина 12, междуредие 1,5
 • Език – резюметата трябва да бъдат съставени на български и английски език.
 • Структура  –  резюметата трябва да бъдат структурирани в 4 части: цел-методи-резултати-заключение
 • Заглавие – Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето. На български и английски език, Bold с главни букви
 • Авторски колектив и лектор, институция – Моля, подчертайте името на представящия автор (лектор) и го маркирайте в Bold. Той трябва задължително да е регистриран участник в конференцията и да е изпратил онлайн попълнен регистрационен формуляр.
 • Публикуванe – Резюметата ще бъдат публикувани в списание Ангиология и съдова хирургия като част от материалите на конгреса
 • Задължително условие за участие в конференцията е заплатен членски внос за 2023 г.
 • Само правилно попълнен и изпратен електронен регистрационен формуляр потвърждава вашето участие в конференцията
 • Задължително условие е изпращане на отказ от регистрация в случай, че се потвърди такава промяна на мейл:  m.ilieva@business-meetings.net в противен случай се дължат неустойки
 • При заявка на анулация за регистрация до 6 септември 2023 г. включително, неустойки не се дължат
 • При заявка на анулация за регистрация след 7 септември 2023 г., се дължи неустойка в размер на заявения конферентен пакет
 • При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата
 • Анулации се приемат по имейл – Бизнес Мийтингс ЕООД, +359(0)888 61 43 45, m.ilieva@business-meetings.net или чрез онлайн платформата на конференцията

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ДейностСрок
Изпращане на резюме: congress.bnsavs@gmail.com:до 17 юли 2023 г.
Заплащане на членски внос БНДСЕХА: по банкадо 31 юли 2023 г.
Изпращане на регистрационен формуляр: през сайта на конференциятадо 6 септември 2023 г.
Ранна регистрация: до 6 септември 2023 г.
Междинна регистрацияот 7 септември до 30 септември 2023 г.
Късна регистрацияот 1 октомври до 11 октомври 2023 г. и на място

ПЛАЩАНИЯ

Банкова сметка за плащания в лева: за членски внос и плащания за конференцията

Титуляр: БНДСЕХА
Банка: ТОКУДА БАНК АД
IBAN: BG62 CREX 9260 1054 6806 01
BIC: CREXBGSF

На платежното нареждане моля да вписвате трите имена на участника
Основание: ЕГН, платен членски внос БНДСЕХА за съответната година

КОНТАКТИ

За основна научна програма (лекари) – резюмета, доклади, постери:
Доц. Наделин Николов, +359(0)888 98 63 42, congress.bnsavs@gmail.com

За паралерна научна програма (сестри) – резюмета, доклади, постери:
Галина Тодорова, +359(0)882 98 89 58, todorova.galina@abv.bg

За членски внос, разплащания и фактури:
Татяна Стойчева, +359(0)887 82 25 23, tatyana.stoycheva.bg@gmail.com

За регистрация, резервация и организационни въпроси:
Бизнес Мийтингс ЕООД, +359(0)888 61 43 45, m.ilieva@business-meetings.net