Уважаеми Дами и Господа,

Заповядайте на XXIII-та Национална годишна конференция на БНДСЕХА с международно участие, която ще се проведе в периода 10 – 13 октомври 2019 г., в хотел Свети Спас гр. Велинград.

Основна цел на конференцията е да се даде възможност за свободен обмен на мнения и опит по актуални теми и да се дискутират изследователските проучвания.

Конференцията ще се проведе във формат на две паралелни научни сесии – основна и паралелна за специалисти по здравни грижи

ОРГАНИЗАТОР

Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хуриргия и ангиология

ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ

Организационен комитет
1. Проф. Васил Червенков
2. Проф. Марио Станкев
3. Проф. Кузман Гиров
4. Проф. Тодор Захариев
5. Проф. Веселин Петров
6. Проф. Милена Станева
7. Доц. Димитър Петков
8. Доц. Драго Желев
9. Доц. Росен Стойчев
10. Д-р Георги Георгиев
11. Д-р Любомир Бешев
12. Д-р Асен Драмов
13. Д-р Михаил Чешмеджиев
Научен комитет
1. Проф. Васил Червенков
2. Проф. Марио Станкев
3. Проф. Кузман Гиров
4. Проф. Веселин Петров
5. Проф. Милена Станева
6. Проф. Aндрея Андреев
7. Доц. Димитър Петков
8. Доц. Детелина Луканова,
9. Д-р Асен Драмов

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

 • Научен доклад в основната или паралелната програма, чрез устна презентация и PPP. Необходимо е да представите на ивент мениджърите или техническия ръководител, вашата PPP на USB в деня на вашата презентация според реда/часа на нейното представяне най-късно до първата кафе пауза за деня. Файлът на доклада да бъде записан на кирилица, а в началото с името на представящия. Необходимо е да изпратите попълнен регистрационен формуляр за участие
 • Постер в постерна сесия, с постер с размери ш 0.90м х в 1.20м. Подготовката на печатния носител (дизайн и печат) е ангажимент на презентатора. Печатният носител трябва да е хартия и да е с горепосочения размер. Монтаж на постерите е предвиден за 10 октомври 2019 г., до 17ч. Моля имайте предвид, че местата за постерна сесия са ограничени!
 • Участие в уоркшоп – уоркшопите са предназначени само за специализанти и стажант лекари. Местата са ограничени, затова моля отбелязвайте своя интерес за участие в един от двата или в двата уоркшопа  в регистрационната форма Предвидените уоркшопи ще разгледат следните практически направления:
  • Ехографска съдова диагностика
  • Практическо разглеждане на клинични случаи и преценка на поведение при съдово болни

ТEМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Моля изберете тема, в която най-добре се вписва извършеното проучване. Темата трябва да бъде задължително посочена в полето „subject“ при изпращане на резюме и доклад по е-мейл.

 • Флебология
 • Реваскуларизация при патология на артерии на горен крайник
 • Реваскуларизация при патология на каротидни артерии
 • Реваскуларизация при патология на аортоилиачен сегмент
 • Реваскуларизация при патология на инфраингвинални артерии
 • Вария

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗЮМЕТАТА

 • Изпращане на резюмета – моля изпратете по електронен път вашето резюме на следния имейл: bndseha2019@gmail.com до 20 юни 2019 г.
 • В срок до 01 септември 2019 г. ще бъдете информирани с обратен e-mail за приемането на Вашата работа и за начина на представяне (постер/устна презентация), ден и място на провеждане на сесията и общите правила за подготовка.
 • Заглавие – Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето. На български език, Bold с главни букви
 • Авторски колектив – Моля, подчертайте името на представящия автор (лектор) и го маркирайте в Bold. Той трябва задължително да е регистриран участник в конференцията и да е изпратил попълнен регистрационен формуляр
 • Институция/Авторски колектив – задължително е изписването на точните наименования на институцията, в която работи всеки от авторите в поредността институция, град, държава
 • Структура на резюмето – цел-методи-резултати-заключение
 • Формат на резюмето – Резюмето не трябва да надхвърля 250 думи, като в това число се включва до 1 таблица и 1 фигура интегрирана в текста. В общия брой думи не се включва наименованието, авторския колектив и изпращащата институция. Резюмето трябва да бъде написано на Word for Windows, шрифт Arial, големина 12, междуредие 1,5
 • Носител на доклада – USB. Файлът на доклада да бъде записан в началото с името на представящият на кирилица. Финалният вариант на доклада можете да изпратите предварително на мейл: m.ilieva@business-meetings.net до 01.10.2019 г. В противен случай, трябва да бъде предаден на място в кафе паузата преди часа за изнасяне
 • Публикуванe – Резюметата ще бъдат публикувани в списание Ангиология и съдова хирургия като част от материалите на конгреса

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

Срок Описание
До 20 юни 2019 г. Срок на подаване на резюмета
До 31 юли 2019 г. Заплащане на членски внос за 2019 г.
До 5 септември 2019 г. Попълване и изпращане на регистрационен формуляр
До 01 септември 2019 г. Обратна връзка за приемане на резюмето

ЗАБЕЛЕЖКИ И АНУЛАЦИИ

 • Задължително условие за участие в конференцията е заплатен членски внос за 2019 г.
 • Само правилно попълнен и изпратен електронен регистрационен формуляр до 5 септември 2019 г., потвърждава вашето участие в конференцията
 • Задължително условие е изпращане на отказ от регистрация в случай, че се потвърди такава промяна на мейл: m.ilieva@business-meetings.net
 • При отказ от регистрация (анулация) в конференцията се дължат неустойки
 • При заявка на анулация за регистрация до 01 октомври 2019 г. включително, неустойки не се дължат
 • При заявка на анулация за регистрация след 02 октомври 2019 г., се дължи неустойка в размер на заявения конферентен пакет
 • При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата
 • Анулации се приемат по имейл или телефон – Бизнес Мийтингс ЕООД, +359(0)888 61 43 45, m.ilieva@business-meetings.net

ПЛАЩАНИЯ

Банкова сметка за плащания в лева:

БНДСЕХА
Банка: ТОКУДА БАНК АД
IBAN: BG62 CREX 9260 1054 6806 01
BIC: CREXBGSF

На платежното нареждане моля да вписвате трите имена на участника и ЕГН, платен членски внос за съответната година

КОНТАКТИ

За резюмета, доклади и основна научна програма:
Проф Милена Станева, +359(0)889 23 77 60, bndseha2019@gmail.com, Staneva_milena@abv.bg

За резюмета, доклади и паралерна научна програма:
Наталия Желева, +359(0)887 30 44 54, doncheva_jeleva@abv.bg

За членски внос, разплащания и фактури с участници и спонсори:
Татяна Стойчева, +359(0)887 82 25 23, tatyana.stoycheva.bg@gmail.com

За регистрация и организационни въпроси:
Бизнес Мийтингс ЕООД, +359(0)888 61 43 45, m.ilieva@business-meetings.net

За изпращане на рекламни материали и лога:
Бизнес Мийтингс ЕООД, +359(0)888 61 43 45, design@business-meetings.net

РЕГИСТРАЦИОННИ ФОРМУЛЯРИ

 1. Регистрация Делегати
 2. Регистрация Сестри
 3. Регистрация Спонсори

Срок за изпращане на регистрационни формуляри: 5 септември 2019 г.

bg_BG
en_US bg_BG