Уважаеми Дами и Господа,

 

Заповядайте на XXI-та Национална годишна конференция на БНДСЕХА с международно участие, която ще се проведе в периода 12 -15 октомври 2017г, в хотел Кемпински Гранд Арена, гр.Банско, България.

Основна цел на конференцията е да се даде възможност за свободен обмен на мнения и опит по актуални теми и да се дискутират изследователските проучвания.

Конференцията ще се проведе във формат на две паралелни научни сесии – основна и паралелна за специалисти по здравни грижи

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

 • Резюме и научен доклад в основната или паралелната програма, чрез устна презентация – необходимо е да изпратите попълнен регистрационен формуляр
 • Постер 1х1м – необходимо е да изпратите попълнен регистрационен формуляр

ОРГАНИЗАТОР

Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хуриргия и ангиология

ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ

Организационен комитет
1. Проф. Васил Червенков
2. Проф. Марио Станкев
3. Проф. Кузман Гиров
4. Проф. Тодор Захариев
5. Проф. Веселин Петров
6. Проф. Милена Станева
7. Доц. Димитър Петков
8. Доц. Драго Желев
9. Доц. Росен Стойчев
10. Д-р Георги Георгиев
11. Д-р Любомир Бешев
12. Д-р Асен Драмов
13. Д-р Михаил Чешмеджиев
Научен комитет
1. Проф. Васил Червенков
2. Проф. Марио Станкев
3. Проф. Кузман Гиров
4. Проф. Веселин Петров
5. Проф. Милена Станева
6. Доц. Aндрея Андреев
7. Доц. Димитър Петков
8. Доц. Детелина Луканова,
9. Д-р Асен Драмов

ТEМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Моля изберете тема, в която най-добре се вписва извършеното проучване. Темата трябва да бъде задължително посочена в полето „subject“ при изпращане на резюме и доклад по е-мейл.

 • Флебология
 • Реваскуларизация при патология на артерии на горен крайник
 • Реваскуларизация при патология на каротидни артерии
 • Реваскуларизация при патология на аортоилиачен сегмент
 • Реваскуларизация при патология на инфраингвинални артерии
 • Вария

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

Срок Описание
До 31 май 2017 г. Подаване на резюмета
До 31 юли 2017 г. Плащане на членски внос, като задължително условие за допускане до конференцията за членове на БНДСЕХА
До 31 август 2017 г. Изпращане на регистрационен формуляр
До 10 септември 2017 г. Обратна връзка за приемане на резюмето, общи правила
01 – 15 септември 2017 г. Междинна регистрация.
16 септември – 12 октомври 2017 г. Късна регистрация и регистрация на място, откриване на конференцията, коктейл за Добре дошли
13 октомври 2017 г. Първи конферентен ден
14 октомври 2017 г. Втори конферентен ден, закриване на конференцията, гала вечеря
15 октомври 2017 г. Отпътуване

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗЮМЕТАТА

 • Заглавие – Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето. На български език, Bold с главни букви
 • Авторски колектив – Моля, подчертайте името на представящия автор и го маркирайте в Bold. Той трябва задължително да е регистриран участник в конференцията
 • Институция/Авторски колектив – задължително е изписването на точните наименования на институцията, в която работи всеки от авторите в поредността институция, град, държава
 • Структура на резюмето – цел-методи-резултати-заключение
 • Формат на резюмето – Резюмето не трябва да надхвърля 300 думи, като в това число се включва до 1 таблица и 1 фигура интегрирана в текста. В общия брой думи не се включва наименованиято, авторския колектив и изпращата институция. Резюмето трябва да бъде написано на Word for Windows, шрифт Ariel, големина 12, междуредие 1,5 и изпратено до 31 май 2017 г.
 • Изпращане на резюмета – моля изпратете по електронен път вашето резюме на следния имейл: bndseha2017@gmail.com
 • Публикуванe – Резюметата ще бъдат публикувани в списание Ангиология и съдова хирургия като част от материалите на конгреса

КОНТАКТИ

За резюмета, доклади и основна научна програма:
Проф Милена Станева, +359(0)889 23 77 60, Staneva_milena@abv.bg

За резюмета, доклади и паралерна научна програма:
Ваня Златкова, +359(0)884 93 33 50, vanyazlatkova123@abv.bg

За членски внос, разплащания и фактури с участници и спонсори:
Татяна Стойчева, +359(0)887 82 25 23, tatyana.stoycheva.bg@gmail.com

За регистрация и организационни въпроси:
Бизнес Мийтингс ЕООД, +359(0)888 61 43 45, m.ilieva@business-meetings.net

ПЛАЩАНИЯ

Банкова сметка за плащания в лева:

БНДСЕХА
Банка: ТОКУДА БАНК АД
IBAN: BG62 CREX 9260 1054 6806 01
BIC: CREXBGSF

На платежното нареждане моля да вписвате трите имена на участника и ЕГН, платен членски внос за съответната година

РЕГИСТРАЦИОННИ ФОРМУЛЯРИ

 1. Регистрация Делегати
 2. Регистрация Сестри
 3. Регистрация Спонсори

Срок за изпращане на регистрационни формуляри: 31 август 2017 г.