• БНДСЕХА    
 • +359 88 861 4345

Стани член на БНДСЕХА

Условия за членство

Видове членство

Членството в Българското национално дружество по ангиология и съдова хирургия може да бъде редовно, асоциирано и почетно.

  • Редовни членове:
   Редовни членове на БНДСЕХА могат да бъдат само лекари с придобита специалност по съдова хирургия или ангиология и специализанти по тези специалности.
  • Асоциирани членове:
   Асоциирани членове на БНДСЕХА могат да бъдат лекари и от други специалности.
  • Почетни членове:
   Почетни членове на БНДСЕХА са изтъкнати лекари, които УС на Дружеството номинира.

Членски внос

  • Редовните членове заплащат годишен членски внос в размер на 110 лв.
  • Асоциирани членове и специализантите заплащат годишен членски внос в размер на 80 лв.
  • Редовните, асоциирани членове и специализантите се ползват с едни и същи права и задължения.

Условия за членство

Нови членове на БНДСЕХА се приемат от УС, въз основа на следните задължителни докумети:

  • Препоръки 2 бр в писмен вид от членове на БНДСЕХА
  • Писмена молба в свободен текст

Изпратете сканираните документи на следния email:
tatyana.stoycheva.bg@gmail.com

 • Сподели в: