• БНДСЕХА    
  • +359 88 861 4345

БНДСЕХА

Доц. д-р Димитър Петков – Председател на УС

Доц. Димитър Петков бе избран за председател на Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология след провеждане на Общо събрание през октомври 2021 г.

Доц. Димитър Петков завършва медицина през 1990 г. във ВМИ, Стара Загора. От 1991 г. до 2008 г. работа като лекар в клиниката по съдова хирургия към Университетска болница и като асистент във ВМИ, които по-късно стават част от Тракийски Университет, Стара Загора.

През 1995 г. придобива специалност по обща хирургия, а през 1998 г. по съдова хирургия. През 2005 г. защитава дисертационен труд пред специализираният съвет по хирургия. От 2008 г. е началник на отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия към МБАЛ “Тракия”, Стара Загора.

Доц. Петков е специализирал в няколко европейски клиники и притежава богат опит в лечението на съдовите заболявания. През 2012 г. му е присъдена академичната длъжност Доцент.

Владее английски и руски език.

Научната продукция на Доц. Петков включва над  60 статии в периодични издания в България и чужбина, участие в специализирани клинични ръководства, както и над 90 доклада, представени на наши и международни конгреси и симпозиуми.

Доц. Петков е член на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, Българското дружество за ендоваскуларна терапия, European Society for Vascular Surgery (ESVS)

Той също така е член на Редакционната Колегия на списание “Ангиология и Съдова Хирургия”; Представител на България (Councillor for Bulgaria) в European Society for Vascular Surgery (ESVS) – 2016-2019 г.; Делегат за България в Section and Board of Vascular Surgery при European Union of Medical Specialists (UEMS) от 2019 г.

 

Членове на УС

Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м
Проф. д-р Кузман Георгиев Гиров, д.м
Проф. д-р Веселин Петров Петров, д.м
Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м.н
Проф. д-р Валентин Стефанов Говедарски
Проф. д-р Детелина Вълчкова Луканова, д.м
Доц. д-р Димитър Петков Петков, д.м
Доц. д-р Росен Тодоров Стойчев, д.м
Доц. д-р Любомир Цветанов Бешев, д.м
Доц. д-р Богомила Чешмеджиева, д.м
Д-р Николай Петков Михайлов
Д-р Стоян Генадиев
Д-р Емил Йорданов

  • Сподели в: