• БНДСЕХА    
  • +359 88 861 4345

Новини БНДСЕХА

In Memoriam

Скъпи Колеги, тази нощ на 89 години ни напусна обичаният от всички нас проф Йовчо Топалов! Светъл път на душата му!

Проф. Йовчо Топалов е емблематична фигура за съдовата хирургия в България! Изключително уважаван през годините, той е пионер в областта си – първият в страната, който внедрява хирургичното лечение на аорто-артерийни дефекти, извършил е и първото зашиване на травматично разкъсан бронх през 1967г., ръководи първата коронарна операция през 1974г, извършва и първата операция върху дъгата на аортата, а също така и първата тромбектомия при белодробна емболия през 1980 година.

Проф. Топалов има над 550 научни публикации и съобщения. Разработил е важни проблеми на тромбозите и емболиите, острите хеморагии, сърдечната, съдовата, белодробната и военнополевата хирургия. Въвел е в страната редица диагностично-лечебни методи и е автор на 41 оригинални оперативни техники и лечебни модификации.

Той е автор и съавтор и на 24 изобретения и 13 рационализации в областта на сърдечната, гръдната и съдовата хирургия. През 1994 г заслужено му е връчено свидетелство за вписване в Златната книга на изобретателите в България.

Името на проф. Топалов ще остане завинаги на почит, не само с постиженията му в хирургията, а и с качествата му на обединител и създател  – през април 1989 година той, заедно с група специалисти подготвят и защитават документи за създаване на ВМА, така той става първият ректор на Военномедицинската академия.

Чл. -кор. проф. д-р Йовчо Топалов, д.м.н. е роден на 15 юни 1931 г. в Оряхово. Завършва Първа софийска мъжка гимназия, а през 1954 г. завършва медицина с пълно отличие във Висшия медицински институт в София. С повече от 62 години хирургичен опит, проф. Топалов е специализирал в Русия, Германия, Франция, Испания, Италия, Чехия, Полша, Куба.

Почетен член е на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология /БНДСЕХА/

Колегите му от Дружеството изказват искрени съболезнования на семейството и близките на проф. Топалов. Делото му няма да бъде забравено!

  • Сподели в: