ПРОГРАМА

XXII NATIONAL ANNUAL CONFERENCE OF BNSVESA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
11 - 14 October 2018
complex Flamingo, Albena resort

October 11, 2018 (Thursday)
14:00 – 18:00 Registration
18:00 – 19:00 Заседание на УС на БНДСЕХА
19:00 – 20:00 Коктейл „Добре дошли“
20:00 – 22:00 Dinner
October 12, 2018 (Friday)
08:45 – 09:00 Conference Opening
09:00 – 09:45 Научна сесия – „Балканска академия по съдова медицина”
Модератори: проф. Петров, доц. Петков
09:00 – 09:10 Prof. Philippe Kolh
„What are the papers we are looking for to publish in the EJVES and why?“
09:10 – 09:20 Проф. Михай Йонак – Румъния
„About the significance of the European Qualification (FEBVS) and Registry of Vascular Surgery“
09:20 – 09:30 Джанукас
09:30 – 09:45 Discussion
09:45 – 10:30 Сателитен симпозиум – Пфайзер Люксембург САРЛ, клон България
НОАК за стандартно лечение и профилактика на ВТЕ
Модератор: проф. Веселин Петров, проф. Марио Станкев, проф. Васил Червенков
НОАК за стандартно лечение и профилактика на ВТЕ – Проф. Милена Станева
Клиничен случай – Д-р Неделин Николов
10:30 – 10:50 Кафе пауза, посещение на изложба
10:50 – 11:35 Сателитен симпозиум – Неофарм България ЕООД
11:35 – 12:45 Научна сесия – „Флебология” – част I
Модератори: проф. Станева, доц. Луканова
11:35 – 11:45 И. Лозев., И. Пидакев, Г. Златанов, С. Чернин, В. Иванова, П. Лозев, Н. Смилов МИ –МВР. Модели на рефлукс при рецидивни варикозни вени, появили се 10 години след инвертиращ стрипинг
11:45 – 11:55 Д. Луканова, Н. Николов, Б. Стоянова, М. Станкев. МБАЛ „НКБ“ – ЕАД София, България. Дълбока венозна тромбоза, усложнена с белодробен тромбоемболизъм и парадоксална емболия на илиачна артерия – клиничен случай
11:55 – 12:10 Фирмена презентация – Лаборатоар Инотек Интернасионал ТП
Tubulcus – решението при пациенти с варикозни рани. Н. Вълчев, В. Червенков, Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница, София
12:10 – 12:20 Н. Николов, Б. Стоянова, Д. Луканова, Х. Матеев, М. Станкев. МБАЛ “НКБ“- ЕАД, София, Алгоритъм за лечение при хроничнa дълбокa венознa тромбоза
12:20 – 12:30 И. Петров, В. Говедарски, С. Димитров, Т. Захариев, Г. Начев УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, София, България. Нов подход при лечение на дълбоката венозна тромбоза
12:30 – 12:40 А. Елкин, И.Тенев, П.Атанасов, С. Бисеров, Д.Петков. МБАЛ Тракия, Стара Загора. Спонтанна тромбоза на аксиларната и подключичната вена при жени и Xa-инхибитор
12:40 – 12:45 Discussion
12:45 – 13:30 Сателитен симпозиум – Сервие Медикал ЕООД
„Медикаментозно лечение на Хронична Венозна Болест. Новини от Европейския Венозен Форум в Атина, 2018“, Модератор: проф. Марио Станкев, лектори проф. Васил Червенков и проф. Веселин Петров
13:30 – 14:30 Lunch
14:30 – 15:00 Сателитен симпозиум – КРКА България ЕООД
15:00 – 15:45 Научна сесия – „Реваскуларизация при патология на каротидни артерии”
Модератори: проф. Петров, доц. Марков
15:00 – 15:10 С.Бисеров, И.Тенев, А. Елкин, Г.Димитров, П. Атанасов, Д. Петков МБАЛ “Тракия”, Стара Загора. Каротидна ендартеректомия – с или без шънт?
15:10 – 15:20 В. Георгиева, Е. Кръстев, В. Хинкова, Ст. Бюлбюлева, Пл. Чупетловски, Р. Петков, М. Ал-Амин, УМБАЛ „Софиямед“, София. Коекзистенция на интракраниални аневризми с периферна стеноза и оклузия на каротидната артерия.
15:20 – 15:30 Ч. Бъчваров, Г. Тодоров, В. Петров, Е. Йорданов, Панайотов, П. УМБАЛ Св.Марина Варна, МУ-Варна. Ендоваскуларно лечение при пациенти с двустранни каротидни стенози.
15:30 – 15:40 Н. Николов, М. Станкев, Б. Стоянова, Д. Луканова, А. Драмов, С. Станев. МБАЛ-НКБ ЕАД, София. Мястото на каротидното стентиране в дейността на съвременния съдов хирург.
15:40 – 15:45 Discussion
15:45 – 16:15 Coffee break
16:15 – 17:45 Научна сесия – „Реваскуларизация при патология на аортоилиачен сегмент” – 1 част
Модератори: проф. Захариев, доц. Л. Бешев
16:15 – 16:30 Фирмена презентация – Трайв фарма ЕООД
Фибровейн – единствен регистриран в Република България продукт за склеротерапия.
Лектор: Richard John Oliver
16:30 – 16:40 Д. Марков, А. Тодоров, Л. Добричков, П. Георгиев, УМБАЛ „Софиямед“ АД. Ендоваскуларното лечение като първи метод на избор при пациенти с хронична двустранна илиачна тромбоза и синдром на Лериш – ретроспективен моноцентричен анализ
16:40 – 16:50 С. Хамуде, А. Тонев, Л. Шкварла, С. Генадиев, И. Павлов. МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище Ендоваскуларно решение при дисекация на аортата след тромбектомия на илиачна артерия поради хронична тромбоза. Клиничен случай.
16:50 – 17:00 Е. Хаджиев, В. Говедарски, П. Рана, М. Ангелова, Т. Захариев, Г. Начев УМБАЛ „Света Екатерина”, София, България. Аорто бифеморален байпас с ретроперитонеален достъп – клиничен случай.
17:00 – 17:10 С. Стефанов, Д. Николов, Вл. Галачев, С. Чакъров, Т. Самарджиев, Т. Найденова. Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, София, България Ретроперитонеален достъп при операции на торакоабдоминални и абдоминални аортни аневризми
17:10 – 17:20 И. Павлов, А. Тонев, Л. Шкварла, С. Генадиев, С. Хамуде МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище. Ендоваскуларно лечение на аневризма на лява ренална артерия – клиничен случай
17:20 – 17:30 Discussion
19:00 – 22:00 Dinner
Зала 2 – Паралелна програма
14:00 – 15:45 Workshop с подкрепата на Johnson & Johnson Bulgaria EOOD – Шев на съдова анастомоза
Проф. В. Петров, проф. В. Червенков, проф. М. Станкев
15:45 – 16:15 Coffee break
16:15 – 17:45 Workshop с подкрепата на С&Т България, дистрибутор на Philips – Ехографско изследване на артерии на долни крайници.
Проф. М. Станева – Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда София, д-р А. Драмов- НКБ София
19:00 – 22:00 Dinner
October 13, 2018 (Saturday)
09:00 – 09:45 Научна сесия – „Реваскуларизация при патология на аортоилиачен сегмент” – 2 част
Модератори: доц. Др. Желев, доц. А. Тонев
09:00 – 09:10 Б. Стоянова, Н. Николов, Г. Димитров, С. Станев, Д. Луканова, М. Станкев. МБАЛ Национална Кардиологична Болница, София, България. Лечение на пациент с огнестрелно нараняване в коремната област и дистална емболизация от проектил – клиничен случай.
09:10 – 09:20 Ч. Бъчваров, Г. Тодоров, В. Петров, Е. Йорданов, П. Панайотов, УМБАЛ Св.Марина Варна, МУ-Варна. Ендоваскуларно лечение на неруптурирали аневризми на илиачни артерии с покрити графтове.
09:20 – 09:30 Н. Николов, А. Александров, Х. Матеев, Б. Стоянова, Д. Луканова, М. Станкев, МБАЛ-НКБ ЕАД, София. Техники за съхраняване на а. илиака интерна при EVAR – едноцентров опит.
09:30 – 09:40 Ч. Бъчваров, Г. Тодоров, В. Петров, Е. Йорданов, П. Панайотов, УМБАЛ Св.Марина Варна, МУ-Варна. Хибридни интервенции на инфрареналната аорта.
09:40 – 09:45 Discussion
09:45 – 10:30 Сателитен симпозиум – Актавис ЕАД
Профилактика на риска от сърдечно-съдови събития при пациенти с ПАБ
Модератор: проф. Веселин Петров
Антитромбоцитна терапия при пациенти с ПАБ
проф. Кузман Гиров (ВМА София)
Контрол на риска с антихипертензивна и антилипемична терапия
проф. Милена Станева (Аджибадем Сити Клиник София)
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 11:30 Сателитен симпозиум – Байер България ЕООД
Модератор: Проф. М.Станкев, МБАЛ НКБ

  • Xarelto – иновация в лечението на пациентите с ПАБ. Резултати от проучването COMPASS
    Проф. В.Петров, УМБАЛ „Св.Марина“
  • Rivaroxaban за лечение на тромбоза, свързана с карцином. Резултати от проучванeто Select-d.
    Доц. Д.Луканова, МБАЛ НКБ

11:30 – 12:30 Научна сесия „Реваскуларизация при патология на инфраингвинални артерии“ – 1 част
Модератори: проф. Гиров, доц. Говедарски
11:30 – 11:40 Л.Цв. Бешев, Г.С. Ахмедова, М. Хр. Маринов, Б. Д. Цанков УМБАЛ „Др. Георги Странски“- Плевен. Екстраанатомична автовенозна реконструкция при ерозинно кървене от бедрен триъгълник при наркозависим- Клиничен случай.
11:40 – 11:50 Н. Николов, Г. Димитров, Б. Стоянова. МБАЛ НКБ, София Инвазивно лечение при пациенти с облитериращ тромбангиит
11:50 – 12:05 Фирмена презентация – Маримпекс – 7 ЕООД
Клиничен опит с AngoJet и JetStream – лектор д-р Иван Мартинов, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
12:05 – 12:15 Ч. Бъчваров, Г. Тодоров, В. Петров, Е. Йорданов, П. Панайотов, УМБАЛ – Св.Марина Варна, МУ-Варна. Ендоваскуларно лечение при дълги стенози на суперфициалните бедрени артерии
12:15 – 12:25 Д. Николов, Т. Самарджиев, Н. Колев, С. Чакъров, Т. Найденова, В. Галачев, С. Стефанов. Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов Център УМБАЛ, София. Ретрограден достъп за реканализация през дистална повърхностна бедрената артерия
12:25 – 12:30 Discussion
12:30 – 13:35 Научна сесия „Флебология” – част II
Модератори: проф. Гиров, доц. Говедарски
12:30 – 12:40 Л. Бешев, Г. Ахмедова, М. Маринов, Б. Цанков, Я. Вътева. УМБАЛ „Георги Странски „гр.Плевен. Стентиране на вена илиака при ХВН
12:40 – 12:50 В. Говедарски, С. Димитров, Е. Димитрова, И. Петров, Т. Захариев, Г. Начев. УМБАЛ „Света Екатерина“ – София, България Ендофлебектомия и автовенозна венопластика на общата феморална вена при хронична дистална дълбока венозна тромбоза – случай от практиката
12:50 – 13:00 Т. Самарджиев, Д. Николов, В. Галачев, Н. Колев, Т. Найденова, С. Чакъров, С. Стефанов Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов Център УМБАЛ, София. Случай на тромбектомия на вена илиака при асцендиращ варикофлебит
13:00 – 13:05 Discussion
13:15 – 14:15 Lunch
14:15 – 14:45 Сателитен симпозиум – Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ-клон България КЧТ
Осигуряване на оптимална грижа за пациентите с дълбока венозна тромбоза/белодробна емболия – проф. Веселин Петров
14:45 – 16:20 Научна сесия „Вария” (4)
Модератори: доц. Г. Георгиев, доц. Р. Стойчев
14:45 – 14:55 Д. Марков, А. Лафчис, А. Тодоров, Л. Добричков, Е. Герова, УМБАЛ „Софиямед“ АД,: УМБАЛСМ „Пирогов“ ЕАД Приложение на фасциокутанно сурално ламбо при пациенти с периферна артериална болест в IV стадии по Fontaine
14:55 – 15:05 Св. Марангозов, М. Цеков, Л. Желев, Х. Пешев, К. Гиров, ВМА София Вакуум-асистирана терапия (vac) при пациенти преживяли ампутация по повод критична исхемия на крайниците и влиянието на простагландините в оздравителния процес.
15:05 – 15:15 Фирмена презентация – Меди Германия
Липоедем, флебоедем и лимфедем: клиника, диагностика и съвременно лечение A. Aнгелов, д.м., В. Петров, д.м., Г. Aнгелов MУ – Варна УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна.
15:15 – 15:30 Фирмена презентация – Вивафарма Сълюшънс ООД
Ефективността на веноактивните лекарства. Мит или реалност?
Лектор: Д-р Родриго Риал, съдов хирург в Университетска болница „Сан Карлос“, Мадрид, Испания, както и Заместник-председател на испанската катедра по флебология на испанското общество по съдова хирургия и изпълнителен член на испанската катедра по ендоваскуларна хирургия на испанското общество по съдова хирургия.
15:30 – 15:40 В. Галачев, Д. Николов, Т. Самарджиев, Н. Колев, Т. Найденова, С. Чакъров, С. Стефанов. Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-Съдов център, София, Комплексен подход при пациенти с масивни подбедрени тъканни дефекти и стъпални оклузии.
15:40 – 15:55 Фирмена презентация – A&D Farma
Тройният механизъм на действие на Цикло 3 Форт при лечението на ХВН
Лектор: Доц. В. Говедарски, дм / УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, гр. София
15:55 – 16:05 Р. Крумова-Пешева, Х. Пешев, К. Гиров. СУ „Св. Климент Охридски“ – София. ВМА – София. Имиджът на хирурга в триизмерна психологична перспектива.
16:05 – 16:15 Фирмена презентация – Меди Германия
Ефикасност от приложението на медицински компресивни чорапи с високо качество при лечението на венозните заболявания.
Лектор: Е. Горанова.
16:15 – 16:20 Discussion
16:20 – 16:40 Coffee break
16:40 – 17:35 Научна сесия „Инфраингвинални артерии”
Модератори д-р С. Стефанов, д-р О. Матков
16:40 – 16:50 Т. Найденова, Д. Николов, В. Галачев, Н. Колев, Т. Самарджиев, С.Чакъров, С. Стефанов. Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов Център УМБАЛ, София, Усложнения и грешки при ендоваскуларно лечение на периферна артериална болест. Инстент тромбози.
16:50 – 17:00 Д. Марков, Л. Добричков, А. Тодоров, С. Дойчинова, Е. Герова, УМБАЛ „Софиямед“ АД Инфрамалеоларни байпаси към артериални клонове на ходилото като добра възможност за спасяване на крайника от ампутация – ретроспективно проучване.
17:00 – 17:10 С. Караманова, Р. Стойчев. УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, гр.София. Влияние на коморбидитета върху избора на съдова реконструкция при пациенти със съдови травми на крайниците.
17:10 – 17:20 Н. Колев, Д. Николов, В. Галачев, Тодор Самарджиев, Тодорка Найденова, Стефан Чакъров, Стефан Стефанов. Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов Център УМБАЛ, София. Хибриден подход при пациент с критична исхемия и ятрогенна а-в фистула на подбедрицата.
17:20 – 17:30 Е. Домусчиева, Б. Денчев, Т. Захариев. УМБАЛ „Дева Мария“ – Бургас. Механична аспирационна тромбектомия на a. poplitea с Rotarex и синхронно стентиране на AFS х 2
17:30 – 17:35 Discussion
17:35 – 17:45 Conference Closing
20:00 – 22:00 Closing dinner
October 14, 2018 (Sunday)
08:00 – 10:00 Закуска
10:00 – 12:00 Departure

ПРОГРАМА

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
13 Октомври 2018 г.
Зала „Уинд“

October 13, 2018 (Saturday)
09:00 – 09:15 „Порт-а-кат устройство. Поставяне и работа с тях“
МБАЛ ”Уни Хоспитал” – гр. Панагюрище
Лектор – м.с. Анета Фърцова; ст.м.с. Веселка Димитрова
09:15 – 09:30 „Диабетно стъпало“
МБАЛ ”Бургас”- гр. Бургас
Лектор – м.с. Даниела Кирова
09:30 – 09:45 „Значение и същност на съдовите интервенции при каротидни стенози. Задачи на медицинската сестра“
МБАЛ ”Тракия” – гр. Стара Загора
Лектор – м.с. Смина Кралева; м.с. Мариела Бакърджиева; м.с. Галина Тодорова.
09:45 – 10:00 Фирмена презентация – „Б. Браун Медикал“ ЕООД
„Разширени хоризонти в съвременните тенденции за лечение на рани“
Лектор – Владимир Недев
10:00 – 10:15 „Грижи за пациенти, преминали хибридна хирургия – предизвикателство за специалистите по здравни грижи“
НКБ-гр.София
Лектор – ст.м.с. Виктория Запрянова; ст.м.с. Ева Гаманова
10:15 – 10:30 „Флегмон след висока бедрена ампутация и съдова протеза-приложение на модерни превръзки и система за негативно налягане ВИВАНО“
МБАЛ „Света Анна“ – гр.Варна
Лектор – м.с. Димитричка Ванкова; м.с. Албена Вълева
10:30 – 10:45 Coffee break
10:45 – 11:00 „Сестрински грижи при тежък декубитус“
ВМА – гр.София
Лектор – ст.м.с. Валентина Божкова; спец.здр.грижи Станка Тодорова
11:00 – 11:15 „Психологически механизми за управление на персонала“
Аджибадем Сити Клиник Токуда – гр.София
Лектор – м.с. Младенка Младенова; ст.м.с. Ваня Златкова
11:15 – 11:30 „Роля на медицинската сестра при пациенти подложени на ендоваскуларно лечение“
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ЕООД – гр. София
Лектор – ст.м.с. Даниела Спасова; м.с. Милена Петрова; м.с. Захарина Грозданова
11:30 – 11:45 Фирмена презентация – „Сервие Медикал“ ЕООД
„Детралекс – надежден партньор в грижата за пациентите с хронична венозна болест“
Лектор – ст.м.с. Ваня Златкова, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София
11:45 – 12:00 „Дълбока венозна тромбоза“
МБАЛ ”Бургас” – гр.Бургас
Лектор – м.с. Женя Янчева
12:00 – 12:15 „Превенция на инфекциите, свързани с периферна венозна канюла“
МБАЛ ”Уни Хоспитал” – гр.Панагюрище
Лектор – спец.здр.грижи Григорий Милушев; ст.м.с. Веселка Димитрова
12:15 – 12:30 „ХВН – компресивно лечение на долни крайници. Лечение на варикозни рани“
УМБАЛ ”Св.Марина” – гр.Варна
Лектор – м.с.Наталия Желева; ст.м.с. Марина Алексиева; м.с. Галина Кулишева
12:30 – 12:45 „С усмивка за профилактика и лечение на ХВН“
ВМА – гр.София
Лектор – ст.м.с. Валентина Божкова; м.с. Станка Тодорова
12:45 – 13:00 „Миниинвазивни методи за лечение на варикозните вени – поведение на специалистите по здравни грижи“
НКБ – гр.София
Лектор – м.с. Валентина Георгиева; м.с. Татяна Йорданова
13:00 – 13:15 Дискусии, коментари и обсъждане на общи теми
13:15 – 14:15 Lunch
en_US
bg_BG en_US