print | close

Банкови данни


БНДСЕХА
Банкова сметка: в лева
Банка: ТОКУДА БАНК АД
IBAN: BG62 CREX 9260 1054 6806 01
BIC: CREXBGSF

Контакт за финансова информация:
Татяна Стойчева – счетоводител на дружеството
тел: +359 887 822 523
имейл: tatyana.stoycheva.bg@gmail.com

close