print | close

In Memoriam


Скъпи Колеги, тази нощ на 89 години ни напусна обичаният от всички нас проф Йовчо Топалов! Светъл път на душата му!

Проф. Йовчо Топалов е емблематична фигура за съдовата хирургия в България! Изключително уважаван през годините, той е пионер в областта си – първият в страната, който внедрява хирургичното лечение на аорто-артерийни дефекти, извършил е и първото зашиване на травматично разкъсан бронх през 1967г., ръководи първата коронарна операция през 1974г, извършва и първата операция върху дъгата на аортата, а също така и първата тромбектомия при белодробна емболия през 1980 година.

Проф. Топалов има над 550 научни публикации и съобщения. Разработил е важни проблеми на тромбозите и емболиите, острите хеморагии, сърдечната, съдовата, белодробната и военнополевата хирургия. Въвел е в страната редица диагностично-лечебни методи и е автор на 41 оригинални оперативни техники и лечебни модификации.

Той е автор и съавтор и на 24 изобретения и 13 рационализации в областта на сърдечната, гръдната и съдовата хирургия. През 1994 г заслужено му е връчено свидетелство за вписване в Златната книга на изобретателите в България.

Името на проф. Топалов ще остане завинаги на почит, не само с постиженията му в хирургията, а и с качествата му на обединител и създател  – през април 1989 година той, заедно с група специалисти подготвят и защитават документи за създаване на ВМА, така той става първият ректор на Военномедицинската академия.

Чл. -кор. проф. д-р Йовчо Топалов, д.м.н. е роден на 15 юни 1931 г. в Оряхово. Завършва Първа софийска мъжка гимназия, а през 1954 г. завършва медицина с пълно отличие във Висшия медицински институт в София. С повече от 62 години хирургичен опит, проф. Топалов е специализирал в Русия, Германия, Франция, Испания, Италия, Чехия, Полша, Куба.

Почетен член е на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология /БНДСЕХА/

Колегите му от Дружеството изказват искрени съболезнования на семейството и близките на проф. Топалов. Делото му няма да бъде забравено!

close