print | close

Проф. д-р Веселин Петров, д.м. – Председател на УС


Проф.д-р Веселин Петров бе избран за председател на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология след свикване на Общо събрание през октомври 2017г.

Проф.Петров е завършил медицина през 1983г във ВМИ гр.Плевен. От 1983г до 1986г е ординатор хирург в Окръжна болница гр.Русе. В годините след това, продължава да се развива и да придобива допълнителни свидетелства за специализации. През 1992г. получава свидетелство за призната специалност по обща хирургия, издадено от МА гр.София. През 1995г. защитава дисертация пред специализирания съвет по хирургия, а през 1996г. придобива свидетелство за призната втора специалност по съдова хирургия. От 1986г до 2012г е съдов хирург в НКБ София.

Проф.Петров притежава богат опит и умения в областта на съдовата хирургия и ангиология. Специализирал е в елитни европейски клиники и получава удостоверения от Великобритания по съдова хирургия и доплерова сонография, от Германия по каротидна хирургия, от Италия по съдова хирургия.

Научната продукция на проф.Петров е многобройна, той има повече от 70 статии в периодични издания в България и чужбина, 2 монографии, участие в 7 други монографии с отделни глави, повече от 50 доклади пред наши и международни конгреси и симпозиуми.

Проф.Веселин Петров е възпитаник на Английската гимназия в Русе – „Гео Милев“, владее отлично английски език, говори много добре немски, френски и руски езици.

От 01 октомвли 2012г проф.Петров е началник клиника по съдова хирургия към МБАЛ Св.Марина гр.Варна и Медицински университет Варна.

Член е на редакционния съвет на списание на БНДСЕХА – Ангиология и съдова хирургия

Член е на управителния съвет на Българското хирургично дужество (БХД)

Член е на Българското Дружество по гръдна сърдечна и съдова хирургия (БАГССХ)

Проф.Петров е и представител на България (Councillor for Bulgaria) в Европейското дружество по съдова хирургия (European Society for Vascular Surgery)

 

Членове на УС
                       
Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м
Проф. д-р Кузман Георгиев Гиров, д.м
Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м.н
Проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, д.м.н
Проф. д-р Детелина Луканова, д.м
Проф. д-р Веселин Петров Петров, д.м
Доц. д-р Росен Тодоров Стойчев, д.м
Доц. д-р Драго Драгов Желев, д.м
Доц. д-р Любомир Цветанов Бешев, д.м
Доц. д-р Димитър Петков Петков, д.м
Д-р Георги Генадиев Георгиев, д.м
Д-р Михаил Величков Чешмеджиев, д.м
Д-р Асен Савов Драмов

close