• БНДСЕХА    
 • +359 88 861 4345

In Memoriam

Скъпи Колеги, тази нощ на 89 години ни напусна обичаният от всички нас проф Йовчо Топалов! Светъл път на душата му!

Проф. Йовчо Топалов е емблематична фигура за съдовата хирургия в България! Изключително уважаван през годините, той е пионер в областта си – първият в страната, който внедрява хирургичното лечение на аорто-артерийни дефекти, извършил е и първото зашиване на травматично разкъсан бронх през 1967г., ръководи първата коронарна операция през 1974г, извършва и първата операция върху дъгата на аортата, а също така и първата тромбектомия при белодробна емболия през 1980 година.

Проф. Топалов има над 550 научни публикации и съобщения. Разработил е важни проблеми на тромбозите и емболиите, острите хеморагии, сърдечната, съдовата, белодробната и военнополевата хирургия. Въвел е в страната редица диагностично-лечебни методи и е автор на 41 оригинални оперативни техники и лечебни модификации.

Той е автор и съавтор и на 24 изобретения и 13 рационализации в областта на сърдечната, гръдната и съдовата хирургия. През 1994 г заслужено му е връчено свидетелство за вписване в Златната книга на изобретателите в България.

Името на проф. Топалов ще остане завинаги на почит, не само с постиженията му в хирургията, а и с качествата му на обединител и създател  – през април 1989 година той, заедно с група специалисти подготвят и защитават документи за създаване на ВМА, така той става първият ректор на Военномедицинската академия.

Чл. -кор. проф. д-р Йовчо Топалов, д.м.н. е роден на 15 юни 1931 г. в Оряхово. Завършва Първа софийска мъжка гимназия, а през 1954 г. завършва медицина с пълно отличие във Висшия медицински институт в София. С повече от 62 години хирургичен опит, проф. Топалов е специализирал в Русия, Германия, Франция, Испания, Италия, Чехия, Полша, Куба.

Почетен член е на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология /БНДСЕХА/

Колегите му от Дружеството изказват искрени съболезнования на семейството и близките на проф. Топалов. Делото му няма да бъде забравено!

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО КЪМ ГИЛДИЯТА

 • “Etiam post malam segetem serendum est” (Seneca)
  “И след лоша реколта трябва да се сее” (Сенека).
  Уважаеми колеги,
  За мен е чест, да поема председателството на Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология след вашият избор. В тези дни всички сме изправени пред необичайните предизвикателства на Covid пандемията. Градените с години ценности и принципи на нашето дружество обаче са основата, върху която стъпвайки в тези трудни времена всички заедно ще продължаваме да развиваме главните насоки на нашата работа в БНДСЕХА – създаване на все по-съвременна съдова хирургия в страната, международна интеграция, възможности за професионално израстване на младите колеги, научна продукция на високо ниво, популяризиране на съдовите заболявания сред населението, както и все по-добро взаимодействие с всички структури в сектора на здравеопазването. Нека вашият професионализъм да продължава да ви води в трудната борба за живота и здравето на пациентите ежедневно и навсякъде, а вашето активно и ангажирано участие във всички събития на нашето Дружество, свързани с научното ви и практическо развитие да са семената на знанието, които сеем за по-добро бъдеще в по-добри времена.”

  Доц. д-р Димитър Петков

  Председател на Управителния съвет
 • ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ

  Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология е обединението на съдовите специалисти, което има за своя мисия да изгражда и поддържа система от научни, обучителни дейности и инициативи за професионален обмен на опит.

  Прочетете още...
 • ПРЕДИМСТВОТО ДА СИ ЧЛЕН

  Членовете на Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология стават част от една общност, която е посветена на научното развитие, практическото усъвършенстване и обмена на опит в областта на съдовата патология. Членовете на дружеството...

  Прочетете още...
 • ВИДЕО

  Тук можете да видите видеа относно профилактиката и лечението на разширените вени, за абдоминалните аневризми, новите антикоагуланти и други теми, свързани с нашите дейности.

  Прочетете още...

Партньори