• БНДСЕХА    
  • +359 88 861 4345

БНДСЕХА

Проф. д-р Васил Червенков, д.м. – Председател на УС

Проф. д-р Васил Червенков е председател на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология и съпредседател на Българското дружество по ендоваскуларна терапия.

Завършил е медицина през 1987 г. в МУ – София. Веднага след това започва работа по разпределение за 1 година в хирургично отделение в Силистра. От 1988 г. е асистент в УНБАЛ „Св. Екатерина” в клиниката по „Съдова хирургия”. През 1992 г. покрива изисквания за клиничен достъп в Съединените щати и е сертифициран от  ECFMG. Година по-късно покрива критериите на FLEX. След присъждане на специалност по „Обща хирургия” в България продължава клинична специализация по „Кардиоторакална и съдова хирургия” в Carolinas Medical Center, Charlotte, NC под ръководството на проф. Франсис Робичек от 07.1995 – 06.1998 г. През 1999 г. му е присъдена специалност по „Съдова хирургия”, след което 2001 – 2002 г. специализира „Ендоваскуларно лечение на периферни съдови заболявания” в същия център в САЩ.
След завръщането си в България защитава дисертационен труд в областта на хирургичното лечение на запушванията на подбедрените артерии и му е присъдена научно-образователната степен „Доктор по медицина”. Има редица пулбикации в българския и чуждестранния печат, както и участия в международни медицински форуми. Редовен член е на Европейското дружество по Съдова и ендоваскуларна хирургия. Преди постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София” е главен асистент в клиника по „Съдова хирургия” в УНБАЛ „Св. Екатерина”.

 

 

Членове на УС
                       
Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, д.м
Проф. д-р Кузман Георгиев Гиров, д.м
Проф. д-р Марио Драганов Станкев, д.м.н
Проф. д-р Тодор Тодоров Захариев, д.м.н
Проф. д-р Милена Станева Станева, д.м
Проф. д-р Веселин Петров Петров, д.м
Доц. д-р Росен Тодоров Стойчев, д.м
Доц. д-р Драго Драгов Желев, д.м
Доц. д-р Любомир Цветанов Бешев, д.м
Доц. д-р Димитър Петков Петков, д.м
Д-р Георги Генадиев Георгиев, д.м
Д-р Михаил Величков Чешмеджиев, д.м
Д-р Асен Савов Драмов

  • Сподели в: