XXIV

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БНДСЕХА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

09-10 Октомври 2020 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Добре дошли на официалния уебсайт на XXIV-та Национална годишна конференция на БНДСЕХА.

С цел опазване здравната сигурност на специалистите и безопасно преодоляване на продължаващата епидемична обстановка с COVID-19, XXIV-та годишна конференция на Дружеството ще бъде иновативно и интерактивно виртуално събитие, което ще се проведе на 09 – 10 октомври 2020 г.

Нашата годишна конференция е демонстрация на високи постижения в цялата област на съдовата хирургия и ангиология и както винаги има за цел да даде възможност за свободен обмен на мнения и опит по актуални теми, да се дискутират изследователски проучвания, да свързва и да споделя образователни възможности в тези предизвикателни времена!

Всеки регистрирал се в онлайн конференцията ще получи покана и код за достъп по имейл за участие в двата конферентни дни. За целта е задължително всеки участник да разполага с индивидуално електронно устройство (компютър, лаптоп, смартфон, таблет), за да може да се включи от всяка точка с интернет връзка, независимо къде се намира.

Stay safe, stay strong, stay tuned!

ОРГАНИЗАТОР

Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хуриргия и ангиология

ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ

Организационен комитет
1. Проф. Васил Червенков
2. Проф. Марио Станкев
3. Проф. Кузман Гиров
4. Проф. Тодор Захариев
5. Проф. Веселин Петров
6. Доц. Димитър Петков
7. Доц. Драго Желев
8. Доц. Росен Стойчев
9. Д-р Георги Георгиев
10. Д-р Любомир Бешев
11. Д-р Асен Драмов
13. Д-р Михаил Чешмеджиев
Научен комитет
1. Проф. Васил Червенков
2. Проф. Марио Станкев
3. Проф. Кузман Гиров
4. Проф. Веселин Петров
5. Проф. Aндрея Андреев
6. Доц. Димитър Петков
7. Проф. Детелина Луканова
8. Д-р Асен Драмов

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

 • Научен доклад чрез устна презентация и РРР
 • Куиз/уъркшоп накрая на всеки симпозиум или презентация

ТEМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Моля изберете тема, в която най-добре се вписва извършеното проучване. Темата трябва да бъде задължително посочена в полето „subject“ при изпращане на резюме и доклад PPP по е-мейл.

 • Флебология
 • Реваскуларизация при патология на артерии на горен крайник
 • Реваскуларизация при патология на каротидни артерии
 • Реваскуларизация при патология на аортоилиачен сегмент
 • Реваскуларизация при патология на инфраингвинални артерии
 • Вария

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗЮМЕТАТА

РЕЗЮМЕ

 • Изпращане на резюмета – моля изпратете по електронен път вашето резюме на следния имейл: detilu@abv.bg, най-късно до 05 септември 2020 г.
 • В срок до 09 септември 2020 г. ще бъдете информирани с обратен e-mail за приемането на Вашата работа, ден и място на провеждане на сесията и общите правила за подготовка.
 • Заглавие – Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето. На български език, Bold с главни букви
 • Авторски колектив – Моля, подчертайте името на представящия автор (лектор) и го маркирайте в Bold. Той трябва задължително да е регистриран участник в конференцията и да е изпратил онлайн попълнен регистрационен формуляр
 • Институция/Авторски колектив – задължително е изписването на точните наименования на институцията, в която работи всеки от авторите в поредността институция, град, държава
 • Структура на резюмето – цел-методи-резултати-заключение
 • Формат на резюмето – Резюмето не трябва да надхвърля 250 думи, като в това число се включва до 1 таблица и 1 фигура интегрирана в текста. В общия брой думи не се включва наименованието, авторския колектив и изпращащата институция. Резюмето трябва да бъде написано на Word for Windows, шрифт Arial, големина 12, междуредие 1,5

ДОКЛАД

 • Носител на доклада – РРР. Научният доклад трябва да бъде подготвен чрез РРР във формат 16:9. В нея се допускат интегриране на клипове, снимки, диаграми, таблици и др.
  Файлът трябва да бъде записан на кирилица, да съдържа само името на лектора, темата, болницата/клиниката и града. Моля следвайте посочения пример: 

  • Р./интервал/Иванов_Хроничната мезентериална исхемия_Токуда_София
   Или
  • Л./интервал/Тодорова_Необичаен клиничен случай_Света Марина_Варна

  Финалният вариант на РРР трябва да бъде изпратен до 15 септември 2020 г. задължително и на двата посочени имейли, според гореописания начин на запис на файла:
  m.ilieva@business-meetings.net

 • Публикуванe – Резюметата ще бъдат публикувани в списание Ангиология и съдова хирургия като част от материалите на конгреса

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

Срок Дейност Контакт
До 05 септември 2020 г. Подаване на резюмета detilu@abv.bg
До 09 септември 2020 г. Обратна връзка за приемане на резюмето На посочения имейл на подателя
До 15 септември 2020 г. Подаване на финалния вариант на доклада без право на промени и корекции m.ilieva@business-meetings.net
До 18 септември 2020 г. Попълване и изпращане на регистрационен формуляр. След тази дата регистрацията няма да бъде активна. bnsavs.org
До 20 септември 2020 г. Заплащане на членски внос по банков път tatyana.stoycheva.bg@gmail.com
До 30 септември 2020 г. За отказ от участие по извинителни причини, моля попълнете формата за анулиране на регистрации Форма за анулиране на регистрация
До 3 дни преди старта на конференцията Получаване на покана с код за достъп след изпратен регистрационен формуляр за участие

ЗАБЕЛЕЖКИ И АНУЛАЦИИ

 • Задължително условие за участие в конференцията е заплатен членски внос за 2020 г.
 • Само правилно попълнен и изпратен електронен регистрационен формуляр до 18 септември 2020 г., потвърждава вашето участие в конференцията
 • За отказ от участие по извинителни причини, попълнете формата за анулиране на регистрации най-късно до 30 септември 2020 г.
 • При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата
 • Анулации се приемат и по имейл или телефон – Бизнес Мийтингс ЕООД, +359(0)888 61 43 45, m.ilieva@business-meetings.net

ПЛАЩАНИЯ

Банкова сметка за плащания в лева:

БНДСЕХА
Банка: ТОКУДА БАНК АД
IBAN: BG62 CREX 9260 1054 6806 01
BIC: CREXBGSF

На платежното нареждане моля да вписвате трите имена на участника и ЕГН, платен членски внос за съответната година

КОНТАКТИ

За резюмета, доклади и основна научна програма:
Проф. Детелина Луканова, +359(0)888 97 84 77,  detilu@abv.bg
Татяна Стойчева, +359(0)887 82 25 23, tatyana.stoycheva.bg@gmail.com
Мирена Тодорова, +359(0)888 61 43 45, m.ilieva@business-meetings.net

За членски внос, разплащания и фактури с участници и спонсори:
Татяна Стойчева, +359(0)887 82 25 23, tatyana.stoycheva.bg@gmail.com

За регистрация и организационни въпроси:
Бизнес Мийтингс ЕООД, +359(0)888 61 43 45, m.ilieva@business-meetings.net

За изпращане на рекламни материали и лога:
Бизнес Мийтингс ЕООД, +359(0)888 61 43 45, design@business-meetings.net

РЕГИСТРАЦИОННИ ФОРМУЛЯРИ

 1. Регистрация Делегати
 2. Регистрация Спонсори

Срок за изпращане на регистрационни формуляри: 18 септември 2020 г.

Очакваме Ви на 09 и 10 октомври във виртуалното пространство на XXIV-та годишна конференция на БНДСЕХА!