print | close

Предложение за членството в ESVS


Уважаеми колеги,

В последните няколко години European Society for Vascular Surgery (ESVS) насочи вниманието си към активна работа с Националните Организации на съдовите хирурзи, създаване на множество възможности за обучение и повишаване на квалификацията на своите членове, разширяване на възможностите за участие в научните програми на годишните конгреси и публикации в списанието на дружеството.

Като част от политиките, насочени към своите членове е и редукцията на членският внос. От началото на 2019 г. за България той е редуциран на 80 Евро, като в таксата е включен и електронен абонамент за списанието European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. Тези, които желаят да получават книжен вариант на списанието, трябва да доплатят 40 Евро.

Ето и предимствата за членовете на организацията:

Друга водеща насока на ESVS е работата със специализаните по съдова хирургия. 

Пред тях също са налице редица възможности, а именно:

- Свободен достъп до Live surgery Mastercl@ss и до видео записите от семинара при поискване.

След активни усилия на различни нива от началото на 2019 г. към ESVS започна дейността си и организацията на медицинските специалисти по здравни грижи и по ултразвукова диагностика (The European Vascular Nurses and Sonographers - EVNS). Целите на организацията са следните:

-Да осигури форум за  медицинските специалисти по здравни грижи и по ултразвукова диагностика
-Да изгради връзки и сериозна мрежа между тези специалисти в Европа.
-Да стимулира компетентността и колаборацията между добрите медицински практики на нашият континент.
-Да подпомогне ESVS да осигури на асоциацията възможности за изграждане на работещ мултидисциплинарен тийм за работа с пациентите със съдови заболявания в Европа.
-Създаване на EVNS комитет, кат част от ESVS
-Да стимулира възможостите на своите членове за научно развитие
-Да разшири генералната визия за лечението на пациентите със съдови заболявания.

 За повече информация можете да посетите сайта на ESVS

www.esvs.org

Заплащането на членският внос за редовни членове и специализанти можете да направите чрез линка на сайта на дружеството:

http://www.esvs.org/membership

close