• БНДСЕХА    
 • +359 88 861 4345

Предложение за членството в ESVS

Уважаеми колеги,

В последните няколко години European Society for Vascular Surgery (ESVS) насочи вниманието си към активна работа с Националните Организации на съдовите хирурзи, създаване на множество възможности за обучение и повишаване на квалификацията на своите членове, разширяване на възможностите за участие в научните програми на годишните конгреси и публикации в списанието на дружеството.

Като част от политиките, насочени към своите членове е и редукцията на членският внос. От началото на 2019 г. за България той е редуциран на 80 Евро, като в таксата е включен и електронен абонамент за списанието European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. Тези, които желаят да получават книжен вариант на списанието, трябва да доплатят 40 Евро.

Ето и предимствата за членовете на организацията:

 • Онлайн версия на European Journal of Vascular and Endovascular Surgery
 • Редуцирани такси за годишната среща на ESVS и организираните курсове и семинари
 • Свободен достъп до Live surgery Mastercl@ss и до видео записите от семинара при поискване.
 • Възможност за кандидатстване за различни грантове за обучение
 • Изборни права за различните постове в ESVS
 • Свободен достъп до цялата web информация на сайтовете на дружеството.
 • Ежемесечни ESVS новини чрез ESVS Newsletter на вашият мейл адрес.

Друга водеща насока на ESVS е работата със специализаните по съдова хирургия. 

Пред тях също са налице редица възможности, а именно:

 • Онлайн версия на European Journal of Vascular and Endovascular Surgery
 • Грантове за свободна регистрация за участие в различни събития като Charing Cross, EVC, CACVS, MEET, LIVE и др.
 • Грантове за обучение във водещи клиники по съдова хирургия в Европа
 • Възможности за участие в международни организации
 • Е-обучение

- Свободен достъп до Live surgery Mastercl@ss и до видео записите от семинара при поискване.

 • Участие в научните сесии на European Vascular Surgeons In Training в рамките на годишните срещи на ESVS.
 • Социални събития и срещи
 • Представителство на страната ни в Консулският Съвет на EVST
 • Участие в уоркшопите на ESVS на преференциални цени
 • Редуцирани такси за участие в годишната среща на ESVS
 • Активно участие в живота на European Vascular Surgeons In Training, чрез страницата им във Facebook.

След активни усилия на различни нива от началото на 2019 г. към ESVS започна дейността си и организацията на медицинските специалисти по здравни грижи и по ултразвукова диагностика (The European Vascular Nurses and Sonographers - EVNS). Целите на организацията са следните:

-Да осигури форум за  медицинските специалисти по здравни грижи и по ултразвукова диагностика
-Да изгради връзки и сериозна мрежа между тези специалисти в Европа.
-Да стимулира компетентността и колаборацията между добрите медицински практики на нашият континент.
-Да подпомогне ESVS да осигури на асоциацията възможности за изграждане на работещ мултидисциплинарен тийм за работа с пациентите със съдови заболявания в Европа.
-Създаване на EVNS комитет, кат част от ESVS
-Да стимулира възможостите на своите членове за научно развитие
-Да разшири генералната визия за лечението на пациентите със съдови заболявания.

 За повече информация можете да посетите сайта на ESVS

www.esvs.org

Заплащането на членският внос за редовни членове и специализанти можете да направите чрез линка на сайта на дружеството:

http://www.esvs.org/membership

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО КЪМ ГИЛДИЯТА

 • “Уважаеми колеги, За мен е чест да поема председателството на Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология. Приемствеността и надграждането върху стабилен фундамент на постиженията на нашето дружество са пътят за неспирен възход на значимостта и уважението към специалностите ни. БНДСЕХА ще продължи да бъде основната движеща сила за разгръщане на научната и практическата дейност, за утвърждаване и развиване на все повече възможностите за обмен на опит на национално и международно ниво, за промотиране на постиженията и авангардността на нашите дисциплини. Вярвам, че всички Вие, които сте членове на нашето сплотено и прогресивно научно дружество, ще сте активни участници в изпълнението на нашите мисия и цели да градим и постигаме все по-високи достижения в областта на съдовата хирургия и ангиологията. Заедно ние сме способни не само да отстояваме важността и необходимостта от специалностите и знанията ни, но и да постигаме все по-добро взаимодействие с всички заинтересовани страни в сектора на здравеопазването. Бъдете все така инициативни професионалисти във всекидневната си борба за опазване на живота на пациентите и подобряването на негового качество, както и посветени на научното и практическо развитие чрез ангажирано участие и принос на всички наши събития.”

  Проф. д-р Веселин Петров, д.м.н.

  Председател на Управителния съвет
 • ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ

  Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология е обединението на съдовите специалисти, което има за своя мисия да изгражда и поддържа система от научни, обучителни дейности и инициативи за професионален обмен на опит.

  Прочетете още...
 • ПРЕДИМСТВОТО ДА СИ ЧЛЕН

  Членовете на Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология стават част от една общност, която е посветена на научното развитие, практическото усъвършенстване и обмена на опит в областта на съдовата патология. Членовете на дружеството...

  Прочетете още...
 • ВИДЕО

  Тук можете да видите видеа относно профилактиката и лечението на разширените вени, за абдоминалните аневризми, новите антикоагуланти и други теми, свързани с нашите дейности.

  Прочетете още...

Партньори