• БНДСЕХА    
 • +359 88 861 4345

Покана за участие в провеждането на Общо събрание на БНДСЕХА и Удължен срок за безплатна регистрация в XXI-та Конференция на БНДСЕХА

Уважаеми членове, на 14.10.2017 г от 17:30 ч  в конферентна зала „Пирин“, Кемпински хотел Гранд Арена Банско, ще се проведе Общо събрание на БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ПО СЪДОВА И ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ, при следния дневен ред:

Отчет на Председателя на Управителния съвет на БНДСЕХА

2. Отчет на Контролния съвет

3. Избор на Управителен съвет

4. Избор на Председател на Управителния съвет

5. Избор на Контролен съвет

6. Промяна на седалището и на чл. 3 от Устава на БНДСЕХА

7. Разни

Заповядайте на срещата, за да участвате във вземането на решения по горепосочения дневен ред.

 

Благодарим на всички вас, които се съобразиха със сроковете за плащане на членски внос и регистрацията за предстоящата конференция, в сайта на дружеството

Използваме случая, да ви съобщим, че за тези от вас, които още не са пуснали своята електронна регистрация за конференцията, срокът е удължен до 15.09.2017 без допълнително заплащане, при условие, че е запалтен вече членския внос за 2017 г.

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО КЪМ ГИЛДИЯТА

 • “Уважаеми колеги, За мен е чест да поема председателството на Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология. Приемствеността и надграждането върху стабилен фундамент на постиженията на нашето дружество са пътят за неспирен възход на значимостта и уважението към специалностите ни. БНДСЕХА ще продължи да бъде основната движеща сила за разгръщане на научната и практическата дейност, за утвърждаване и развиване на все повече възможностите за обмен на опит на национално и международно ниво, за промотиране на постиженията и авангардността на нашите дисциплини. Вярвам, че всички Вие, които сте членове на нашето сплотено и прогресивно научно дружество, ще сте активни участници в изпълнението на нашите мисия и цели да градим и постигаме все по-високи достижения в областта на съдовата хирургия и ангиологията. Заедно ние сме способни не само да отстояваме важността и необходимостта от специалностите и знанията ни, но и да постигаме все по-добро взаимодействие с всички заинтересовани страни в сектора на здравеопазването. Бъдете все така инициативни професионалисти във всекидневната си борба за опазване на живота на пациентите и подобряването на негового качество, както и посветени на научното и практическо развитие чрез ангажирано участие и принос на всички наши събития.”

  Проф. д-р Веселин Петров, д.м.н.

  Председател на Управителния съвет
 • ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ

  Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология е обединението на съдовите специалисти, което има за своя мисия да изгражда и поддържа система от научни, обучителни дейности и инициативи за професионален обмен на опит.

  Прочетете още...
 • ПРЕДИМСТВОТО ДА СИ ЧЛЕН

  Членовете на Българското национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология стават част от една общност, която е посветена на научното развитие, практическото усъвършенстване и обмена на опит в областта на съдовата патология. Членовете на дружеството...

  Прочетете още...
 • ВИДЕО

  Тук можете да видите видеа относно профилактиката и лечението на разширените вени, за абдоминалните аневризми, новите антикоагуланти и други теми, свързани с нашите дейности.

  Прочетете още...

Партньори